Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Majda Žagar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Rudnik I/5
Naziv ali firma: ŽAGAR MAJDA - ZASEBNA ZDRAVNICA
Sedež ali naslov: Mejačeva ulica 3
Poštna številka: 1353 Borovnica
Kraj: Borovnica
Matična številka: 2242109000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca opredeljenih zavarovancev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: opredeljeni zavarovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe zdravljenja zavarovancev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, poklic, zdravstveno stanje, podatki za potrebe SPIZ
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V prostor, v katerem se hranijo osebni podatki, imajo dostop le zaposleni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatke o bolniških staležih posredujemo ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam