Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO ALBINA DREVENŠEK, DIPL. MED.SES.
Sedež ali naslov: ZGORNJI DUPLEK 103
Poštna številka: 2241
Kraj: SPODNJI DUPLEK
Matična številka: 2219034000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bilnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni).

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolniki/ varovanci) na območju Zg. Duplek, Sp. Duplek in Ciglenc - občina DUPLEK.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, patronažni obiski, uveljavljanje pravic iz obveznega zdr. zavarovanja do patronažnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imena in priimki varovancev in njihovih družinskih članov, naslov, datum in kraj rojstva, državljanstvo, poklic in izobrazba, status, zdravstveno in socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za specifične skupine (dojenček, nosečnica,otročnica,starostnik, kronični bolnik, TBC bolnik,..)
 • Uporabniki zbirke: vaš naziv, ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege, Slovenije, Ministrsvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjavarna in zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten rtačunalniški program
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam