Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Barbara Ravljen Bornšek
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Vodnikova ulica 1
Naziv ali firma: RAČUNOVODSKE STORITVE BARBARA RAVLJEN BORNŠEK S.P.
Sedež ali naslov: VODNIKOVA ULICA 001
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 1835203000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposelnih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pogodbena razmerja, opravljanje računovodskih storitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbah in pri samostojnih podjetnikih, ki jim vodim poslovne knjige
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, za potrebe izvajanja dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status upokojenca, status invalidne osebe...
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, delodajalcem, ketrim vodim poslovne knjige.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 01.01.2006, izdala Barbara Ravljen Bornšek s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam