Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Aleksandra Mernik Merc
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Visole 166a
Naziv ali firma: PATRONAŽNA ZDR. NEGA IN BABIŠTVO ALEKSANDRA MERNIK MERC
Sedež ali naslov: Rogoška c. 60
Poštna številka: 2204
Kraj: Miklavž na Dravskem polju
Matična številka: 2219093000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege na območju občine Hoče-Slivnica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanjepatronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanjaveljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov,datum rojstva,poklic,izobrazba,status,zdravstveno stanje,socialno stanje,negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za specifične skupine varovancev
 • Uporabniki zbirke: diplomirana medicinska sestra, ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: fizično varovanje prostora, nedostopen tujim osebam, ognjevarna in zakljenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam