Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Branka Andolšek Tominc, dr.med., spec.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Rogozniška 32b , 2250 Ptuj
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA ZA ŠOL. MLAD. IN DRUŽ. MED., BRANKA ANDOLŠEK TOMINC, DR.MED., SPEC.
Sedež ali naslov: Rogozniška 32b, Ptuj
Poštna številka: 2250 Ptuj
Kraj: Rogozniška 32b, Ptuj
Matična številka: 1386948000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zdravstvena kartoteka, računalnik

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: preventiva in zdravljenje
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, poklic, izobrazba, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Zdravniška zbornica, sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori in omare se izven delovnega časa zaklepajo, dostop v računalniški program z geslom, alarmni sistem,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam