Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ACADEMIA D.O.O.
Sedež ali naslov: Glavni trg 17/B
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1195280000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osebnih podatkov študentov Višje strokovne šole ACADEMIA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti Višje strokovne šole ACADEMIA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: osebni podatki o študentih na Višji strokovni šoli Academia se hranijo skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s 60. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju se podatki o študentih višje strokovne šole hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Z zakoni in podazakonskimi predpisi ni predpisanih omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, naslov stalnega prebivališča, naslov za obvestila oziroma začasno prebivališče, telefonska številka in številka mobilnega telefona, elektronski naslov, ime, program in smer končane srednje šole ter naziv, datum izdaje zaključnega spričevala, enotna matična številka občana, državljanstvo, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva
 • Uporabniki zbirke: Zbirka osebnih podatkov študentov je namenjena izključno uporabi v namene, ki so predpisani z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju. Njihov uporabnik je samo Višja strokovna šola Academia, ki deluje kot samostojna organizacijska enota znotraj podjetja Academia d.o.o. Podatki se posredujejo na zahtevo študenta in kadar je to predpisano z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno s pravilnikonm o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 1.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Academia d.o.o. nima zastopnika, ki ni ustanovljen, nima sedeža oziroma ni registriran v državi članici Evropske unije oziroma ni del evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam