Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VELPRO D.O.O.
Sedež ali naslov: PRVAČINA 53 A
Poštna številka: 5297
Kraj: PRVAČINA
Matična številka: 1226584000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika po 30. in 32. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Sodišča, Davčna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so vnešeni v računalniške evidence, v programih potrebnih za obračun in izplačilo plač, dostop do programov je zaščiten z geslom. Podatki, ki so tudi v papirni obliki (arhivski obračuni plač, plačilne liste, pogodbe o zaposlitvi) pa so zaklenjeni v pisarniških omarah. Delovni prostori v katerih se osebni podatki nahajajo, so izven delovnega časa zakljenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam