Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANDREJ DERNIKOVIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): OKTOBRSKE REVOLUCIJE 11
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE ANDREJ DERNIKOVIČ DR. MED.
Sedež ali naslov: OKTOBRSKE REVOLUCIJE 11
Poštna številka: 6310
Kraj: IZOLA
Matična številka: 1069276000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov, ki so si me izbrali za svojega zdravnika ali so se poslužili zdravstvene storitve v tej ordinaciji.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika direktno in preko pogodbenih - koncesijskih obveznosti do ZZZS in do države.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kdorkoli, ki obišče ordinacijo z namenom poslužiti se uslug povezanih z zdravstvom .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravstvene obveznosti do pacienta, do ZZZS,, do države, zbiranje podatkov za event. epidemiološke poizvedbe in raziskave ter za normalne poslovne potrebe s.p.
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, rojstni podatki, EMŠO, kraj rojstva, poklic, izobrazba, delovne naloge, status invalidnosti in ali upokojenstva, opisi telesnih posebnosti, izmere telesa, zabeležke o telesnem in psihofizičnem stanju ter podatki o prebolelih boleznih ter poškodbah. Socialni in družinski status. Podatki pravne narave, ki so povezani z boleznimi ali poškodbami.
 • Uporabniki zbirke: Andrej Dernikovič, dr. med. in njegov za določen čas pooblaščeni namestnik v popolnosti. Zaposlena medicinska sestra delno le v vednost, ne pa tudi za uporabo, ZZZS in Ministrstvo za zdravstvo ter policija le glede na zakonodajo in le pod nadzorom upravljalca zbirke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Navodila: navodilo o delovanju in gibanju v službenih prostorih. Prostori z Zbirko podatkov se nahajajo v večji stavbi in niso dostopni direktno od zunaj. Stavba je ponoči nadzirana fizično. Podnevi je prostor z Zbirko nadzorovan s prisotnostjo pooblaščene osebe zaradi prometa nepooblaščenih oseb. Po končanem delu je zbirka zaklenjena v prostoru, ki je pod nadzorom lastnega alarmnega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni drugih povezav z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami razen preko kartice zdravstvenega zavarovanja v obsegu, ki ga določa zakonodaja in ali v njega privoli lastnik kartice .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam