Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): TEA BON
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KOPITARJEV TRG 1, VODICE
Naziv ali firma: BON TEA, ZOBNA ORDINACIJA
Sedež ali naslov: KOPITARJEV TRG 1
Poštna številka: 1217
Kraj: VODICE
Matična številka: 2054809000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca pacientov in opravljenih zobozdravstvenih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: registrirani pacienti oz. tisti,ki jim je bila nudena prva pomoč
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zobozdravstvene dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, spol, dan,mesec, leto rojstva, naslov, tel. številka, ime šole, vrtca, ime in naslov zavezanca, oblika zdravstvenega varstva, osebna številka zavarovanca, zobni status in stanje, datum obiska in vrsta storitve, diagnoze, izvidi
 • Uporabniki zbirke: zobna asistentka, nadomestni zobozdravnik, ZZZS, Audax, Adriatic, Vzajemna, Triglav, zobotehnični laboratoriji, rtg laboratoriji, specialisti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni računalnik- dostop varovan z gesli, kartoteke v zaklenjenih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam