Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: S & M D.O.O.
Sedež ali naslov: Češnjica 1
Poštna številka: 4228
Kraj: Železniki
Matična številka: 5425921000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o študentih na začasnem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, Uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, trženje podjetja S & M d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, TRR.
 • Uporabniki zbirke: S & M d.o.o. - zaposleni, ZZZS, ZPIZ, Sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se hrani zbirka osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uporabnikih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, TRR, telesne mere in teža, zdravstveno stanje, e-mail naslov, telefon
 • Uporabniki zbirke: S & M d.o.o., Banka po potrebi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam