Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Barbara Lombar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trstenik 5a,4204 Golnik - stalno preb.
Naziv ali firma: ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA BARBARA LOMBAR, DR.DENT.MED.
Sedež ali naslov: Šolska ulica 9
Poštna številka: 4205
Kraj: Preddvor
Matična številka: 1232932000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zobozdravstvene dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, rojstni podatki, zobozdravstveno stanje, podatki zapisani na kartici zdravstvenega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: Zobozdravstvena ordinacija Barbara Lombar dr.dent.med., ZZZS, Triglav, Adriatic Slovenica, Vzajemna, Audax, specialistične ordinacije, zobotehniki, zaposleni
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V ordinaciji so osebni podatki shranjeni v osebnem računalniku (vstop v zobozdravstveni program je zaščiten z geslom) in na kartotekah, ki so zaklenjene v kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v Zobozdravstveni ordinaciji Barbara Lombar, dr.dent.med.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1, (Ur.list RS, št.: 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, delovni čas, vrsta zaposlitve - datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja - dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - delodajalec - Zobozdravstvena ordinacija Barbara Lombar, dr.dent.med. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam