Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): PATRONAŽNA NEGA IN BABIŠTVO, MAJDA NESIĆ, DIPL. MED. SESTRA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ŽIKARCE 1A
Naziv ali firma: PATRONAŽNA NEGA IN BABIŠTVO, MAJDA NESIĆ, DIPL. MED. SESTRA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2242
Kraj: ZG. KORENA
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev / bolnikov patronažne zdravstvene nege ( patronažni kartoni )

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege ( bolniki / varovanci ) na območju občine Duplek
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba,status, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za specifične skupine ( dojenček, nosečnica, otročnica, starostnik, kronični bolnik )
 • Uporabniki zbirke: dipl. med. ses. , ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam