Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERNISTIČNA GE AMBULANTA D.O.O.
Sedež ali naslov: ERJAVČEVA ULICA 29
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 2160803000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o pregledanih pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje zdravstvenih storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov,EMŠO,ZZZS številka,državljanstvo,zdravstveno stanje,zdravstveno zavarovanje in prostovolno zdravstveno zavarovanje
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ,Adriatic,Vzajemna, Triglav,IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori,v katerih se nahajazbirka osebnih podatkov,se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov,se ne povezujejoz uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam