Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AL-PO POBERAJ & POBERAJ D.N.O.
Sedež ali naslov: PRVAČINA 158, 5297 PRVAČINA
Poštna številka: 5297
Kraj: Prvačina
Matična številka: 5764386000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.in 7.člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, stopnja izobrazbe, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zadravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Sodišče, Ministrstvo za finance.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v računalniških evidencah. Dostop do programov z podatki je zaščiten z geslom. Podatki, ki so v papirni obliki, (arhivski obračuni plač, plačilne liste) so v zaklenjeni omari. Prostori, v akterih se nahajajo zbirke osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam