Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIMNIKARSTVO D.O.O. CELJE, GOSPOSKA 3
Sedež ali naslov: Gregorčičeva ul. 6/A
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5067405000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVŠTA ŠT., KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA, DELOVNENALOGE, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, STATUS INVALIDA., ŠT. OTROK
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V PERSONALNIH MAPAH ZAKLENJENI V KOVINSKI OMARI IN SHRANJENI NA DISKETAH, PRAV TAKO ZKLENJENIH V ŽELEZNI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: VSE JE REGISTRIRANO V EU
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam