Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): FRANC BEIGOT
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Slovenski trg 4
Naziv ali firma: DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE, FRANC BEIGOT S.P.
Sedež ali naslov: Slovenski trg 4
Poštna številka: 2352
Kraj: Selnica ob Dravi
Matična številka: 1684043000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Medicinska dokumentacija - zdravstveni kartoni

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so izbrale osebnega zdravnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravljenje in njegovo sledenje, preventiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po smrti osebe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, spol, naslov stalnega bivališča, datumi obiskov v ambulanti, anamneza, status, diagnoza, terapija, eventuelna cepljenja, dolžina trajanja nezmožnosti za delo.
 • Uporabniki zbirke: Imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklenjene kovinske kartotečne omare, prostor je izven delovnega časa zaklenjen in varovan z alarmno napravo v povezavi s podjetjem za varovanje. Aplikativni programi so dostopni samo preko profesionalne kartice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam