Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEHNOCHEM D.O.O.
Sedež ali naslov: Jurjevica 49
Poštna številka: 1310
Kraj: Ribnica
Matična številka: 5331170000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Tehnochem d.o.o. in družinski člani, ki jih zaposleni vzdržuje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, priimek ob rojstvu, kraj rojstva, državljanstvo, spol, stan, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, datum in način pridobitve šolske izobrazbe, šolska izobrazba, poklic, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za določeno delo, delovno mesto, tarifni razred, elementi obračuna plače, podatki o vrstah in višini kreditov, številka transakcijskega računa, podatek o vključenosti v prostov.kolekt.pokojninski načrt, pogodba o zaposlitvi, sistematizacija, kraj dela, oblika delovnega razmerja, tedenski delovni čas, pogoji dela, zavarovalna doba do zaposlitve v podjetju, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, znanje tujih jezikov, dodatna znanja, odlikovanja, članstva v strokovnih združenjih, komisijah, projektih (znotraj Tehnochem-a ali izven), delovna zgodovina, priimek in ime vzdrževanega družinskega člana in njegov EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, sodišča,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi in zaklenjeni omari, s sistemsko programsko opremo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nismo zavezani k izpolnjevanju podatkov o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam