Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZOBOZDRAVSTVO ODRASLIH, DAVORKA PAVIČIČ, DR. DENT. MED.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): DELAVSKA POT 4
Naziv ali firma: ZOBOZDRAVSTVO ODRASLIH, DAVORKA PAVIČIČ, DR. DENT. MED.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8340
Kraj: ČRNOMELJ
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zavarovancih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje zavarovančevega zobozdravstvenega stanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalno prebivališče zavarovanca, podatki o zaposlitvi, ime izbranega zobozdravnika, podatki o zavarovalnici, pri kateri je prostovoljno zdravstveno zavarovan, podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju, podatki o statusu zobovja, podatki o opravljenih zobozdravstvenih storitvah.
 • Uporabniki zbirke: osebni zobozdravnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se nahajajo v kartotečni omari v delovnem prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa; podatki zajeti v računalniku so dostopni samo z odtipkanim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se povezujejo z evidencami ter javnimi knjigami na ZZZS Območni enoti Novo mesto.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam