Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BALOH PROIZVODNJA,INŽENERING IN TRGOVINA D.O.O.
Sedež ali naslov: BRODIŠČE 12
Poštna številka: 1236
Kraj: TRZIN
Matična številka: 5425263000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dobaviteljev in kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ( 72. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji, kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sledenje dobaviteljev in kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja sodelovanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne, razen za podatke ki niso potrebni za vodenje navedene evidence
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Firma - Naslov - Matična številka - Davčna številka - E- naslov - Telefon/fax - Transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: BALOH d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BALOH d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam