Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LAFARGE CEMENT, D.D.
Sedež ali naslov: Kolodvorska cesta 5
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 5950619000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VIDEOPOSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika oz.glas) brez generalij
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varovan sistemski prostor. Dostop avtoriziran
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe,registrska številka avtomobila,obiskani delavec družbe,čas prihoda in odhoda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v prostorih družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprjetem dne 29.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O KUPCIH IN NAJEMNIKIH STANOVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in najemniki stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o najemnikih in kupcih stanovanj Lafarge Cementa, d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Najemniki stanovanj: Identifikacijski podatki, naslov, člani gospodinjstva; Kupci stanovanj: Indentifikacijski podatki, naslov, podatki o stanovanju, vrednost stanovanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA UPOKOJENCEV DRUŽBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojenci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: voščila ob rojstnem dnevu, vabila ob praznovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek upokojenca, rojstni datum, naslov bivanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PRAKTIKANTOV IN DIJAKOV TER ŠTUDENTOV NA POČITNIŠKEM DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Praktikanti in dijaki ter študenti na počitniškem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti študenta in dijaka na praksi in počitniškem delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki: ime in priimek študenta, dijaka , oddelek opravljanja dela , termin.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, študentski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne iznašajo v tretje države.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O OTROCIH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in njihovi otroci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdaritev otrok ob novem letu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o otrocih zaposlenih: ime in priimek otroka, rojstni datuma.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavcu družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA USPOSABLJANJA ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva,pričetka dela ,konca dela, strokovna izobrazba , prerazporeditve, opis del , roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadziranje del in nalog, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varono opravljanje dela, dodatno izobraževanje,ugotavljanje znanja s področja varstva, osebe, zapisnik o preizkusu znanja delavca, seznam predavateljev, ki so vodili usposabljanje in preizkuse znanja (ime, priimek, strokovna izobrazba)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe,izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA POŠKODB PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), spol, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, čas opravljanja dela pred poškodbo, kraj, datum in čas poškodbe, opredelitev delovnega mesta glede na možnost poškodb, tehnično zavarovanje delovnega mesta, uporaba zaščitnih sredstev, oblika in vzrok poškodbe, nastanek poškodbe, podatki o neposrednem vodji (priimek ime, prebivališče), podatki o očividcu (priimek in ime, prebivališče)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe,pooblaščeni zdravnik družbe,Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence o poškodbah pri delu se nahajajo v zaklenjenih omarah v pisarni koordinatorja za varnost pri delu in ekologijo, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, kandidati za zaposlitev v družbi, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,EMŠO, državljanstvo, datum rojstva, prebivališče,št.delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto, rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbepooblaščeni zdravnik družbe,Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v pisarni družbe, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v pisarni koordinatorja za varnost pri delu in ekologijo, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač,uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki o delavcu,podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca,podatki o drugih stroških dela, podatki o izrabi delovnega časa, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe swtools, ki za nas obračunavajo plače s 1.1.2011,pooblaščeni delavci družbe Lafarge Cement, d.d.Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,Zavod RS za zaposlovanje,Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v prostorih družbe, na sedežu družbe zunanjega izvajalca obračuna plač, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja,uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora, upravljanje z kariernim razvojem delavca
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka,kraj rojstva,državljanstvo,izobrazba,številka tekočega računa, podatki o družinskih članih (ime,priimek,rojstni datum, vzdrževanost, spol, vrsta razmerja, vrsta zavarovanja),status invalidnosti, delna upokojitev, podatki o tujcu (delovno dovoljenje, datum,kraj izdaje,številka dovoljenja), podatki o pogodbi o zaposlitvi (datum,nastop dela, vrsta pogodbe,poklic, usposobljenost,število ur tedensko),podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum, način),telefonska številka, elektronski naslov, zakonski status, karierni razvoj, delovno mesto, organizacija, delovna doba pri delodajalcu, nagrajevanje, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, osnovna letna plača, bonusi, drugi podatki o plačilih, službeni avtomobil, podatki o delniških opcijah, podatki o tujcih in napotenih delavcih (začetek in trajanje napotitve, organizacijski podatki glede napotitve, tip napotitve, poslovni in domači naslov, poslovne in domače telefonske številke, poslovni in privatni elektronski naslov, številka potnega lista), podatki o znanju jezikov in opravljenih testih ter opravljenih izobraževanjih in pridobljenih certifikatih.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Lafarge Cement, d.d., Trbovlje, kadrovska služba na sedežu korporacije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v prostorih družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA REGISTRIRANIH VOZNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1, 10.člen, 1.odst. - pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vozniki tovornih vozil, ki dostopajo na varovana področja tovarn in poslopja Skupine LafargeHolcim
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen kakršnekoli obdelave in uporabe osebnih podatkov je v zagotovitvi delovanja sistema kontrole registracije in dostopa v poslopja Skupine LafargeHolcim.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za obdobje kot bo to potrebno za uresničitev namena obdelave in kot ga dopušča zakon, oziroma do preklica soglasja posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime - Priimek - Državljanstvo - Datum rojstva - Delovno mesto - Številko vozniškega dovoljenja - Interno identifikacijsko številko - Sliko - Številko telefona - elektronski naslov in druge informacije potrebne za naslavljanje posameznika z modernimi sredstvi komunikacije - Podatke o pravni osebi za katero opravljam delo kot posameznik - Rezultat testa za sistem registracije voznikov (opravil/ni opravil) - Dovoljenje/omejitev za dostop na kraj (zagotovljen do/ni zagotovljen) - Identifikacijske in kontaktne podatke (ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, fax številka, naziv),
 • Uporabniki zbirke: družbe v Skupini LafargeHolcim: - Lafarge Zementwerke GmbH, Gumpendorfer Straße 19-21, 1060 Dunaj, Avstrija - Lafarge Cement, a.s. , Čížkovice 27, 411 12, Češka - LAFARGE Cement Magyarország Kft., 7953 Királyegyháza, Madžarska -Lafarge Cement d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, Slovenija, - APNENEC d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, Slovenia, -Lafarge Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromacno 7b, 52222 Koromačno, Hrvaška
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: direktor družbe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam