Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INFOCOM D.O.O.
Sedež ali naslov: Kranj, Predoslje 98a
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 1926098000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1.EVIDENCA ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek, enotna matična številka občana,davčna številka,kraj,občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče -ime in priimek,enotna matična številka otrok (za dopust, M-DČ) -kraj dela,poklic,šolska izobrazba, strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost,delovno mesto,delovni čas (ur tedensko),zavarovalna doba,oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas) invalid, ukvarjanje z dopolnilnim delom,datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, šifra dejavnosti delodajalca
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Infocom d.o.o., Kranj -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca v zaklenjeni omari pooblaščene delavke Hranjeno v bazi podatkov v računalniku,kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 2.EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka,poklic,šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost,delovno mesto,delovni čas ( ur tedensko),zavarovalna doba,dejavnost delodajalca(šifra) -podatki o delovnem času: a)možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b)skupaj opravljene ure:dejansko opravljene ure,ure ustavitve zaradi stavke c)skupaj neopravljene ure č)skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije:ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure za opravljeno popoldansko delo, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, d)neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e)skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: Ure začasne nezmožnosti za delo,ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f)neopravljene ure brez nadomestila plače g)ure na delu, daljšem od polnega dolovnega časa -podatki o plačah: a)izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom,za nadurno delo b)plače iz dobička c)neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č)nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila (prevoz,prehrana) d)nadomestila neto plače v breme drugih e)neto plače iz dobička f)prejemki delavca: za solidarnostne pomoči,odpravnino,jubilejne nagrade,regres,drugo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Infocom d.o.o., Kranj drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.i.RS, št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca v zaklenjeni omari pooblaščene delavke za obračun plač. Hranjeno v bazi podatkov v računalniku,kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam