Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Cesarec Želimir
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Černelčeva ulica 8
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA CESAREC ŽELIMIR,DR.MED.
Sedež ali naslov: ČERNELČEVA 8 8250 BREŽICE
Poštna številka: 8250 BREŽICE
Kraj: BREŽICE
Matična številka: 1748041000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zdravstvenih kartotek pacijentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obravnavani pacijenti v zasebni ordinaciji Želimir Cesarec Dr. med.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in preimek,naslov, emšo,kraj rojstva, zdrastveno stanje, dg, podatki o preboleli bolezni, št. zdrastvenega zavarovanja, podatki o osnovnem in dodatnem zavarovanju,
 • Uporabniki zbirke: zavod za zdrastveno zav sl, zavod za pokoj in inavalid zavarovanje, zavod za zdrast varstvo celje, statist urad rep sloven. ministarst za notranje zadeve( policija, sodišča), ivz r. sl., zavarovalnice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: katroni so zaklenjeni v kovinske kartotečne omare, podatki iz računalnika so dostopni le na geslo, ordinacija je zaklenjena oziroma nedostopna, če se v njej ne nahaja saj eden od uslužbencov, klju hranita le dve osebi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo zuradnimi evidencami in uradnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zasebna ordinacija,cesarec želimir, dok. med--černelčeva 8--8250 brežice
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam