Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: P33 D.D.
Sedež ali naslov: Kranj, Planina 3
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 1778927000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1. EVIDENCA ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče -ime in priimek, enotna matična številka otrok (za dopust, M-DČ) -kaj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas) invalid, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, šifra dejavnosti delodajalca
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci P33 d.d., Kranj -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.L.RS, št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca v pisarni družbe v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah, Hranjeno v bazi podatkov v računalniku, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računaliku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 2.EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev,ki izhajajo iz plač,nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko),zavarovalna doba, dejavnost delodajalca(šifra) -podatki o delovnem času: a)možno št ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b)skupaj opravljene ure,dejansko opravljene ure,ure ustavitve zaradi stavke c)skupaj neopravljene ure č)skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob prazniku, ure odsotnosti z nadomestilom plače,ure za strokovno izobračevanje in izpopolnjevanje,ure za opravljeno popoldansko delo,ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije d)neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e)skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje:ure začasne nezmožnosti za delo,ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f)neopravljene ure brez nadomestila plače g)ure na delu,daljšem od polnega delovnega časa -podatki o plačah: a)izplačane plače:za delo z polnim ali krajšim delovnim časom,nadurno delo b)plače iz dobička c)neto plače:za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č)nadomestilo neto plače v breme organizacije:za začasno nezmožnost za delo,druga nadomestila(prevoz,prehrana) d)nadomestila neto plače v breme drugih e)neto plače iz dobička f)prejemki delavca:za solidarnostne pomoči,odpravnino,jubilejne nagrade,regres,drugo
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci P33 d.d.,Kranj -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni za obačun plač in v zaklenjeni železni ognjevarni omari v arhivu družbe,hranjeno v bazi podatkov v računalniku,kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam