Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): NADA CESAREC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ČERNELČEVA CESTA 8
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA DRUŽINSKE MEDICINE NADA CESAREC DR.MED.
Sedež ali naslov: ČERNELČEVA 8
Poštna številka: 8250
Kraj: BREŽICE
Matična številka: 2115077000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zdravstvenih kartotek pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obravnavani pacienti v zasebni ordinaciji za splošno medicino Nada Cesarec, dr. med., spec. splošne med.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, kraj rojstva, zdravstveno stanje, dijagnoze, podatki o prebolelih bolezni, številka zdravstvenega zavarovanja, podatki o osnovnemu in dodatnemu zavarovanju, tel. številka.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Statistični urad RS, Ministarstvo za notarnje zadev ( policija, sodišča...),IVZ RS, Zavarovalnice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kartoni so zaklenjeni v kovinske kartotečne omare, podatki iz računalnika so dodtopni le na geslo, ordinacija je zaklenjena oziroma nedostopna, če se v njej ne nahaja saj eden od uslužbencov, ključ hranita le dve osebi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in uradnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zasebna ordinacija družinske medicine Nada Cesarec, dr med., spec. splošne medicine, Černelčeva 8. 8250 Brežice.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam