Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): PATRONAŽA,ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, METKA ROJS DIPL. MED. S.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LAPORJE 50
Naziv ali firma: PATRONAŽA,ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, METKA ROJS DIPL. MED. S.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2318
Kraj: LAPORJE
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege(patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolniki,varovanci) na območju KS ZG.POLSKAVA IN KS.LESKOVEC,OBČINA SLOV.BISTRICA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: iZVAJANJE PATRONAŽNEGA VARSTVA,KONTINUITETA ZDRAVSTVENE NEGE,UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA DO PATRONAŽNEGA VARSTVA.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov,naslovi,datum rojstva,poklic,izobrazba,status,zdr.stanje,socijalno stanje,neg. diagnoze,intervencije negovalne,kartoni za specifične skupine(dojenček,nosečnica,otročnica,starostnik,kronični bolnik)
 • Uporabniki zbirke: Patronaža,ZN in babištvo,Rojs Metka .,ZZZS,IVZ,Ministerstvo za zdravje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora,ki je ves čas nedostopen tretjim osebam,ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara,z geslom zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZSv zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam