Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Arkova 13
Naziv ali firma: E-trading d.o.o. Trgovina in založništvo
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 5280
Kraj: Idrija
Matična številka: 556574000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov strank podjetja SSI Schaefer

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja SSI; naročniki katalogov podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni osebni podatki: ime stranke, priimek stranke; osebni podatki v kontaktni funkciji: stalno/začasno prebivališče stranke, telefonska številka, fax številka, elektronski naslov; ostalo: rojstni datum stranke, podatki o zaposlitvi, številka transakcijskega računa, številka kreditne kartice.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam