Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HABJAN TRANSPORT D.O.O., ŠKOFJA LOKA
Sedež ali naslov: Zminec 78
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 5538157000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni pri upravljavcu, dijaki, študenti in vajenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi in statističnih raziskav, za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic in obveznosti posameznika iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kadrovska številka, Ime, Priimek, Status, Naslov, Datum Rojstva, EMŠO, Davčna številka, Transakcijski račun, Banka, Stopnja izobrazbe, Vozniški izpit, Državljanstvo, Delovna doba pred zaposlitvijo, Delovna knjižica, Spričevalo, Potni list, Potrdilo o zaposlitvi, ADR Izpit, Vozniški izpit, Zdravniški pregled, Varnost in zdravje pri delu, Vrsta pogodbe o zaposlitvi, Veljavnost pogodbe, Veljavnost vozniškega izpita, Veljavnost ADR izpita, Veljavnost izpita varnost in zdravje pri delu, Veljavnost zdravniškega spričevala.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Davčna uprava Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varuje v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Obračun plač

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pri upravljalcu zaposleni delavci ter druge osebe, ki prejemajo plačila za opravljeno delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uradne namene; uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo in za statistične raziskave ter obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kadrovska številka; priimek in ime; spol; EMŠO; davčna številka; datum rojstva; kraj rojstva; država rojstva; stalno in/ali začasno bivališče; ulica in hišna številka; kraj in poštna številka; država; delovna doba; delovno razmerje; datum zaposlitve; datum prenehanja zaposlitve; delovno mesto; tarifni razred; vrste plačil; transakcijski račun in banka izplačil; datum izplačil.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varuje v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam