Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEMARK TRGOVINSKA DEJAVNOST IN STORITVE, D.O.O.
Sedež ali naslov: GREGORČIČEVA ULICA 001
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5311837000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. IN 7. ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V SLUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, POKLIC IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, STROKOVNA USPOSOBLJENOST,
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, SODIŠČA, BANKE, DURS....
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, DO PODATKOV LAHKO DOSTOPAJO DOLOČENE ZAPOSLENE OSEBE, KI DOBIJO SVOJE GESLO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o štipendistih, dijakih in študentih na delovni praksi in študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendisti, dijaki in študentje na delovni praksi in študentskem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic dijaka oziroma študenta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, NAZIV IZOBRAŽEVALNE INŠTITUCIJE PROGRAM IN SMER ŠTUDIJA, ŠOLANJA, LETNIK ŠOLANJA, ŠTEVILKA OSEBNEGA RAČUNA TER NAZIV BANKE.
 • Uporabniki zbirke: Zaposlenci, študentski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, DO PODATKOV LAHKO DOSTOPAJO DOLOČENE ZAPOSLENE OSEBE, KI DOBIJO SVOJE GESLO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH IN OTROCIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VZDRŽEVANIH DRUŽINSKI ČLANI IN OTROCI ZAPOSLENIH
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun plač
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, DATUM ROJSTVA, STALNO PREBIVALIŠČE
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENCI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. DO PODATKOV LAHKO DOSTOPAJO DOLOČENE ZAPOSLENE OSEBE. DO PODATKOV V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU PODJETJA IMAJO DOSTOP SAMO POOBLAŠČENE OSEBE, KI DOBIJO SVOJE GESLO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O FIZIČNIH OSEBAH, KI JIM IZPLAČUJEMO NAJEMNINO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA OSEBNEGA RAČUNA TER NAZIV BANKE
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. DO PODATKOV LAHKO DOSTOPAJO DOLOČENE ZAPOSLENE OSEBE. DO PODATKOV V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU PODJETJA IMAJO DOSTOP SAMO POOBLAŠČENE OSEBE, KI DOBIJO SVOJE GESLO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam