Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: REGENERACIJA D.O.O.
Sedež ali naslov: Kamniška 47, PE Alpska 43
Poštna številka: 1271, 4248
Kraj: VODICE, LESCE
Matična številka: 5293324000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za potrebe izvajanja usposobljenosti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravjau pri delu in v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna št., kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, zdravstveno stanje,
 • Uporabniki zbirke: zavod za zdravstveno zavarovanje,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor v katerem se nahaja ognjevarna, kovinska omara, v kateri se hranijo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepa. Podatki se vodijo ročno, dostop do njih ima le za to pooblaščena oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam