Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): KSENIJA ŽNIDARŠIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Černelčeva 8, 8250 Brežice
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA ZA SPLOŠNO MEDICINO KSENIJA ŽNIDARŠIČ DR.MED.
Sedež ali naslov: Černelčeva 8, 8250 Brežice
Poštna številka: 8250
Kraj: Brežice
Matična številka: 1386905000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zdravstvenih kartotek pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obravnavani pacienti v zasebni ordinaciji za splošno medicino Ksenija Žnidaršič dr.med.spec.spl.med.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, kraj rojstva, zdravstveno stanje, diagnoze, podatki o prebolelih boleznih.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Statistični urad RS, Ministrstvo za notranje zadeve (policija, sodišča...=)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kartoni so zaklenjeni v kovinske kartotečne omare, podatki iz računalnika so dostopni le na geslo, ordinacija je zaklenjena oz. nedostopna, če se v njej ne nahaja vsaj eden od uslužbencev, ključ hranita le 2 osebi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zasebna ordinacija za splošno medicino Ksenija Žnidaršič, doktor medicine, specialist splošne medicine, Černelčeva 8, 8250 Brežice
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam