Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZN in PATRONAŽA ANA REČNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): MESTNI TRG 1
Naziv ali firma: ZN in PATRONAŽA ANA REČNIK
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3210
Kraj: SLOVENSKE KONJICE
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev-bolnikov patronažne zdravstvene nege ( patronažni kartoni )

 • Pravna podlaga (neobvezno): NEOBVEZNO
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege ( bolniki - varovanci ) na območju KS Loče, KS Zbelovo, KS Jernej, občina SLOV: KONJICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev,uveljavljanje pravic iz obveznega zdrav. zavarovanja do patronažnega zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslovi, datumi rojstev,poklici,izobrazbe, statusi, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za specifične skupine ( dojenčki, nosečnice, starostniki, kronični boliki ).
 • Uporabniki zbirke: Ana Rečnik-ZN in PATRONAŽA, ZZZS, Ministrstvo za zdravje, IVZ, Zbornica zdravstvene nege
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara ,ter z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS-ja v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: _
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam