Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 32 D.O.O.
Sedež ali naslov: ul Bratov Babnik 10
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5996791000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov iz zobozdravstvene kartoteke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS št. 86/04, 113-05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti zobozdravstvene nege - predšolska in šolska mladina Samoplačniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje koncesijske pogodbe o zobozdravstveni negi - predšolske in šolske mladine Evidenca smoplačniških pacientov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov kateri izhajajo iz ZVOP - 1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek Kraj in datum rojstva Naslov
 • Uporabniki zbirke: Občasne kontrole s strani ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v obliki evidenčnih kartonov, kateri so shranjeni v omari zobozdravstvene ambulante ,ki je izven delovnega časa zaklenjena in pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam