Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Tomaž Schaubach
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trnovska vas 42a, 2254 Trnovska vas
Naziv ali firma: SCHAUBACH TOMAŽ - ZASEBNI ZDRAVNIK NA PODROČJU DRUŽINSKE MEDICINE
Sedež ali naslov: Trnovska vas 42a
Poštna številka: 2254
Kraj: Trnovska vas
Matična številka: 2122529000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. osnovna medicinska dokumentacija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki, pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: osnovna medicinska dokumentacija je v uporabi pri zagotavljanju zdravstvenega varstva, za statistična poročila, obračun storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja,ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivaližča, naslov začasnega bivališča, telefon, anamneza, diagnoza, datum obiska, načrtovani obiski, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave
 • Uporabniki zbirke: bolniki, zdravniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zdravstveni kartoni so zaklenjeni v ognjevarnih kartotečnih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca predpisovanja narkotikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki, zdravniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nadzor nad dobavo, porabo in predpisovanjem narkotikov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zdravnika, ime, priimek in naslov bolnika, ime, priimek in naslov osebe, ki zdravilo dvigne, šifra diagnoze po MKB, datum predpisa zdravila, vrsta in koločina zdravila
 • Uporabniki zbirke: bolniki, zdravniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: knjiga narkotikov je zaklenjena v ognjevarni kartotečni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam