Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD G-REGA
Sedež ali naslov: Parmova 53
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1702181000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca udeležencev športnih programov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - udeleženci športnih programov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - neposredno trženje - izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime - spol otroka - rojstni podatki - posebnosti otroka - izobraževalna ustanova, ki jo obiskuje otrok - naslov - telefon/faks, GSM - E naslov
 • Uporabniki zbirke: Zavod G-REGA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V Zavodu se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov (8.8.2006, direktor). Podatki se hranijo v omarah katere se zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod G-REGA Parmova 53 1000 Ljubljana
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca naročnikov športnih in drugih programov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podjetja - naročniki športnih in drugih programov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanje dejavnosti - neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - firma - naslov - matična številka - davčna številka - telefon/faks, GSM - E naslov
 • Uporabniki zbirke: Zavod G-REGA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V Zavodu se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov (8.8.2006, direktor). Podatki se hranijo v omarah, katere se zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod G-REGA Parmova 53 1000 Ljubaljna
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - evidenca opravljenih ur - organizacija internega izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime - naslov - rojstni podatki - izobraževalna organizacija študija - davčna številka - konfekcijska številka - E naslov - telefon/fax, GSM
 • Uporabniki zbirke: Zavoid G-REGA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V Zavodu se osebni podatki varujejo skaldno z določili Pravilnika ovodenju in varovanju osebnih podatko (8.8.2006, direktor)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povazav z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod G-REGA Parmova 53 1000 Ljubljana
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam