Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): David Bizjak
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Gosposvetska ulica 10a, 4000 Kranj
Naziv ali firma: ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA DAVID BIZJAK,DR.DENT.MED.
Sedež ali naslov: GOSPOSVETSKA ULICA 10a
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 1681753000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov zobozdravstvene ordinacije David Bizjak, dr.dent.med.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti moje ordinacije , njihove RTG slike
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjene z ZZZS. Izvajanje poslovne pogodbe pri izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sklenjena z Vzajemno, Triglavom in Adriatic Slovenico.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let, RTG posnetki trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatek je napisan v obliki, kot se prebere s kartice zdrvstvenega zavarovanja ZZZS in se vodi v elektronski obliki in v kartotekah
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Triglav , zdravstvena zavarovalnica,d.d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjene
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evedencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Kodeks medicinske etike in deontologije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, telefonska številka, številka ZZZS, stalno oz. začasno prebivališče, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru, podatki o zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki, drugi kontaktni podatki (e-mail, FDI vprašalnik o zdravju).
 • Uporabniki zbirke: zdravnik/zobozdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav), programska hiša, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam . Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76. člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam