Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Peter Kotnik
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje
Naziv ali firma: Peter Kotnik ORL ordinacija
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 20
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 1356976000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. zdravstvena kartoteka

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacijenti obravnavani v ORL ordinaciji Peter KOTNIK, dr. medicine, specialist otorinolaringlog
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacijentov, obračun stroškov, posredovanje podatkov zavarovalnincam po zakonu in vnos podatkov v zdravstveno kartico pacijenta
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek fizične osebe, naslov, datum rojstva, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o dodatnem zdravstvenem zavarovanju, drugi podatki, ki so zajeti na kartici zdravstvenega zavarovanja posamezne fizične osebe in zdravstveno stanje pacijentov.
 • Uporabniki zbirke: Nosilec dejavnosti in pri njem zaposlene pooblaščene osebe, zzzs, vzajemna, adriatic, triglav zdravstvena zavarovalnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbrani osebni podatki se nahajajo v zdravstvenih kartonih, ti so hranjeni v zaklenjenih kovinskih kartotečnih omarah, v zaklenjenih prostorih. Dostop do teh ima nosilec dejavnosti in od njega pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom, ki je za intervencijo vezan na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam