Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Urban Belehar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): C.1.maja 7
Naziv ali firma: ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA URBAN BELEHAR, DR. STOM.
Sedež ali naslov: Videmce 10
Poštna številka: 4201
Kraj: Zg.Besnica
Matična številka: 0908970342
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. medicinska dokumentacija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: medicinska dokumentacija
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, EMŠO, zaposlitev, zavarovanje, medicinska dokumentacija
 • Uporabniki zbirke: Zobozdravstvena ordinacija Urban Belehar, dr.stom., ZZZS, Zdravstvnene zavarovalnice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori in tehnična oprema so elektronsko in fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z drugimi uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam