Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Štefanova 9
Naziv ali firma: Četrtna skupnost Center
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1627317
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osebni podatki o članih Sveta Četrtne skupnosti Center

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Sveta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvedbo izplačil nagrad predsedniku in članom sveta za opravljanje dela v Svetu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča, davčna številka in osebni račun.
 • Uporabniki zbirke: Oddelek za lokalno samoupravo MU MOL in oddelek za finance MU MOL, ki v skladu s predpisi nudijo strokovno pomoč četrtni skupnosti pri izvedbi izplačil
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko se nahaja v prostorih oddelka za lokalno samoupravo MU MOL, ki zagotavlja, da se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci oddelka za lokalno samoupravo, ki nudijo strokovno pomoč svetu četrtne skupnosti in podatke tudi obdelajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam