Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZASEBNA PATRONAŽA STANISLAVA KRAJNC, DIPL.M.S.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ul. 30. maja 12
Naziv ali firma: ZASEBNA PATRONAŽA STANISLAVA KRAJNC, DIPL.M.S.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2341
Kraj: LIMBUŠ
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (patronažni bolniki/varovanci) na območju KS Limbuš, Mestna občina Maribor, večinoma od leta 1985 do 2006.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje patronažnega zdravstvenega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev - uveljavljanje pravic bolnikov/varovancev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja s področja patronažnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): do preteka veljavnosti koncesijske pogodbe, izdane s strani Mestne občine Maribor
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, zaposlitev, status (delavec/upokojenec ipd.), zdravstveno stanje (diagnoze bolezni, zdravljenje), socialno stanje, negovalne diagnoze, negovalne intervencije, kartoni za specifične varovance (nosečnice/otročnice, dojenčki, starostniki, kronični bolnik)
 • Uporabniki zbirke: Stanislava Krajnc, dipl.ms., Zasebna patronaža Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (finančni nadzor) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje (strokovni nadzor)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: fizično varovanje prostora, kjer se nahajajo kartoteke (ves čas preprečen dostop tretjim osebam), ognjevarna in zaklenjena kovinska kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se povezujejo s podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se nanašajo na področje obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam