Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEMZA D.O.O.
Sedež ali naslov: DUNAJSKA 198
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 0005924642
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravstveni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, naslov, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: zdravniki pri ZZZS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor, v katerem so podatki, je izven delovnega časa zaklenjen, podatki so dostopni zdravniku in med.sestri
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zdravstvena kartica
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam