Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): LEKARNA STRAŽA, MOJCA MARIJA GALEŠA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LEKARNA STRAŽA, UL.TALCEV 26, STRAŽA
Naziv ali firma: LEKARNA STRAŽA, MOJCA MARIJA GALEŠA
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj: STRAŽA
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PACIENTOV, KI V LEKARNI DVIGUJEJO ZDRAVILA PREDPISANA NA Rp

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI, KI V LEKARNI DVIGUJEJO ZDRAVILA, PREDPISANA NA Rp
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno): RAZLIČNO - GLEDE NA ZAKON IN VRSTO PODATKA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): OMEJITEV PACIENTA (NA NJEGOVO ZAHTEVO) V ZAPISANE PODATKE NA KZZ O PREJETIH ZDRAVILIH
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, NASLOV, ZZZS ŠTEVILKA, REG.ŠT.,PODLAGA ZAVAROVANJA, ŠIFRA ZAVAROVANJA, POLICA DODATNEGA ZAVAROVANJA IN NJENA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA IZBRANEGA ZDRAVNIKA, ŠIFRA IN KOLIČINA PREDPISANEGA ZDRAVILA NA Rp
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, VZAJEMNA D.V.Z., ADRIATIC D.D., TRIGLAV zdravstvena zavarovalnica d.d., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se hranijo zbirke, so izven del.časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV ZA KOGNITIVNO FARMACEVTOVO STORITEV PREGLED UPORABE ZDRAVIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev pacienta po ZPacP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci lekarne
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Glavni poudarek pri storitvi Pregled uporabe zdravil je pregled zdravljenja z zdravili s stališča pacientovega razumevanja zdravljenja z zdravili in uporabe zdravil. S tem želimo izboljšati pacientovo seznanjenost z zdravili, izboljšati način uporabe zdravil, izboljšati sodelovanje pri zdravljenju z zdravili ter odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili. Posredno se preko uresničevanja navedenih ciljev prispeva k izboljšanju kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja, zmanjšanju obremenitve zdravstvenega sistema ter zmanjšanju količine odpadnih zdravil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Tri leta po zadnji obdelavi oziroma po zadnji spremembi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o pacientu: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefon, privolitvena izjava • podatki o pacientovem zdravniku: ime in priimek, naziv ambulante • podatki o farmacevtu: ime in priimek, naziv lekarne • pregled dosedanje terapije z zdravili, izdanimi na recept in brez recepta, ter drugimi izdelki za ohranjanje in varovanje zdravja; prepoznane težave pri zdravljenju z zdravili in podani nasveti magistra farmacije
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke: Naziv podatka: • magistri farmacije • zdravniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke privolitev posameznikov za pristop v program svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Pisne zbirke obrazcev o izvajanju programa svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Standardnem operacijskem postopku za izvajanje farmacevtove kognitivne storitve Pregled uporabe zdravil, in internih pravilnikih lekarne o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam