Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Uroš Martinšek
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kolodvorska 24 - stalno pr.
Naziv ali firma: DYNAMIC SPORT UROŠ MARTINŠEK S.P.
Sedež ali naslov: Ljubljanska 20 a sedež s.p.
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5616942000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, emšo, davčna št., kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori se zaklepajo, zbirka sehrani na disketi izven kraja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ,ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Vse je registrirano v EU
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam