Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Trtnik Zvonimir
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): zlatastvo - Pot na Fužine 41
Naziv ali firma: ZLATARSTVO TRTNIK ZVONIMIR S.P.
Sedež ali naslov: Polje 17
Poštna številka: 1260 Ljubljana - Polje
Kraj: Ljubljana - Polje
Matična številka: 5232134000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov,emšo,davčno številko,kraj rojstva, državljanstvo,poklic,izobrazbo,delavne naloge,strokovna usposobljenost,status invalida.
 • Uporabniki zbirke: ZZS,ZPIZ,DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori se zaklepajo,zbirka se hrani na disketi izven kraja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: vse je registrirano v EU
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam