Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JANKO MAROLT s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): NA VOVČNE 31
Naziv ali firma: MAROLT MOTORS JANKO MAROLT S.P.
Sedež ali naslov: NA VOVČNE 31
Poštna številka: 1354
Kraj: HORJUL
Matična številka: 5042401000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka, davčna številka, kraj , občina in država rojstva, naslov stalnega pribivališča in tel. številka, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, daum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci našega podjetja in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju Računovodski servis, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa , ter je pod alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniški obliki, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopniko iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci naših storitev in trgovskega blaga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in izstavljanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefon., registrska številka avtomobila, številka motorja ter vozila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci našega podjetja in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, kateri je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopniko iz 3.člena 5. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam