Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTER MARKETING d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 103
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5328349000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Redno zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, interne potrebe kadrovanja - obračun plač, regresa, dopusta, obračun boleznin, odtegljaji
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, poklic, izobrazba, delovno mesto, status invalidne osebe, status upokojenca
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišča, Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki iz kadrovske evidence so shranjeni v računalniškem arhivu, varovani z geslom do katerega imajo dostop pooblaščene osebe. Podatki se nahajajo tudi v osebnih mapah, ki se nahajajo v posebnem arhivu, ki se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, EMŠO, naslov, ocena
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Rumene strani in Slovenija-Tel

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Samostojni podjetniki posamezniki, kontaktne osebe v podjetjih, vodilni delavci in zastopniki podjetij, ki nam posredujejo svoje podatke z namenom objave v imenikih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vnos podatkov v zbirko Rumene strani in Slovenija-Tel z namenom objave podatkov o podjetjih v knjigi, na CD-ju in na internetu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv s.p.-ja, dejavnost, naslov, telefonske številke, E-mail naslov, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, neprofitne organizacije, javne ustanove ter drugi uporabniki poslovnih informacij.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v podatkovnem skladišču na strežniku podjetja in v fizičnih evidencah podjetja. Računalniške baze podatkov so zaščitene s firewall-om in zagotavljajo visoko stopnjo varovanja podatkov. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmno napravo. Fizične evidence, ki služijo za vnos podatkov v bazo podatkov in izpisi podatkov, se hranijo v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam