Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERMOFLOR D.O.O.
Sedež ali naslov: IOC Zapolje IV/6
Poštna številka: 1370
Kraj: LOGATEC
Matična številka: 5625459000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci naših storitev in trgovskega blaga
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in izstavljanje računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča in tel.št.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci našega podjetja in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA IZPLAČIL FIZIČNIM OSEBAM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčna številka, transakcijski račun in tel. številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci našega podjetja in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis, DURS Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča in tel.številka, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci našega podjetja in v skladu s pogodbo o medsebojnem poslovanju računovodski servis, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, davčni urad RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnikov iz 3.odstavka 5.člena zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, kupci podjetja, storlici prekrškov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: videonadzor je namenjen varovanju objekta
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: video posnetki
 • Uporabniki zbirke: Sodišča, policija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.9.2006 izdal direktor družbe Termoflor d.o.o., Igor Kuščer
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam