Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEKARNA PEČJAK D.O.O.
Sedež ali naslov: DOLENJSKA CESTA 442, 1291 ŠKOFLJICA
Poštna številka: 1291
Kraj: ŠKOFLJICA
Matična številka: 5879612000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7.člen zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Datum in kraj rojstva, EMŠO, Naslov stalnega in začasnega prebivališča, Občina prebivališča, Davčna številka, Davčni Urad, Banka in številka transakcijskega računa, Varstvo pri delu, Dodatno zdravstveno zavarovanje, Podatki o otrocih in drugih vzdrževanih družinskih članih, Število otrok, ki se upošteva kot olajšava
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka ki se vodi ročno se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 31.8.2006 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam