Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZUM, URBANIZEM, PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: GRAJSKA ULICA 7
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5066204000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni v ZUM d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za kadrovsko evidenco.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ZUM d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so ustreznio zavarovani v sefu ter računalniški obliki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam