Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VELETRGOVINA VEMA EXPORT-IMPORT D.D.
Sedež ali naslov: TRŽAŠKA CESTA 65
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5005582000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zaposleni v družbi Veletrgovina VEMA eksport-import d.d. Maribor

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljavec podatkov bo zbrane osebne podatke obdeloval in uporabljal le za namene in potrebe zaradi zaposlitvedelavca/-ke v družbi in v katere uporabo je posameznik/-ca privolil/-a, tako dolgo. dokler bo trajalo delovno razmerje v družbi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca/-ke, naslov prebivališča(stalnega/začasnega), EMŠO, davčna številka, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov so: - kadrovska služba v družbi za potrebe postopkov pred raznimi institucijami npr. invalidska komisija, inšpektorji, sodišča.... - v finančno-računovodskem sektorju pri obračunavanju plač in ostalih nadomestil.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so ustrezno in tehnično zavarovani tako, da je preprečena njihova nepooblaščena obdelava, njihovo slučajno ali namerno uničenje ali sprememba. Naziv notranjega pravnega akta, ki opredeljuje področje zavarovanja osebnih podatkov je: PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov ni povezana z nobeno drugo zbirko osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam