Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Darinka Suban
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Obrežje 19a
Naziv ali firma: PEKARSTVO SUBAN, SUBAN DARINKA S.P.
Sedež ali naslov: Obrežje 19a
Poštna številka: 8261
Kraj: Jesenice na Dolenjskem
Matična številka: 5082796000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca najemodajalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemodajalec-fiziča oseba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za plačevanje najemnine, oddajo podatkov davčni upravi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, številka tekočega računa,datum rojstva.
 • Uporabniki zbirke: Pekarstvo Suban, Davčna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci.Postopki in ukrepi za zavrovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam